TV& VIDEO

áp thuế chống bán phá giá

Thêm tín hiệu về hồi kết trong tranh chấp buôn bán nông sản Mỹ - Trung Quốc

Thêm tín hiệu về hồi kết trong tranh chấp buôn bán nông sản Mỹ - Trung Quốc

VTV.vn - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết bắt đầu dỡ bỏ thuế chống bán giá và chống trợ cấp đối với gà thịt lông trắng của Mỹ từ ngày 27/2/2018.