TV& VIDEO

áp thuế tự vệ

Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ với tôn màu nhập khẩu

Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ với tôn màu nhập khẩu

VTV.vn - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu cho 9 doanh nghiệp trong năm 2017.