TV& VIDEO

Arab

Loạt quốc gia Arab "nghỉ chơi" với Qatar: Khủng hoảng ngoại giao lớn ở vùng vịnh

Loạt quốc gia Arab "nghỉ chơi" với Qatar: Khủng hoảng ngoại giao lớn ở vùng vịnh

VTV.vn-Qatar là một quốc gia phát triển mạnh mẽ, có ảnh hưởng quan trọng ở vùng vịnh. Vì thế, việc các quốc gia Arab cắt đứt quan hệ với Qatar trở thành khủng hoảng ngoại giao lớn.