asen

Các Bộ trưởng Ngoại giao Á - Âu nhất trí tăng cường quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững

Các Bộ trưởng Ngoại giao Á - Âu nhất trí tăng cường quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững

VTV.vn - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 13 đã kết thúc tốt đẹp.