TV& VIDEO

ASIAD 18

Thể thao Việt Nam đã chuẩn bị những gì cho Asiad 2018

Thể thao Việt Nam đã chuẩn bị những gì cho Asiad 2018

VTV.vn - Năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm của thể thao Việt Nam chính là Asiad 18 tại Indonesia. Ngay từ bây giờ, các bộ môn đã chuẩn bị tích cực để hướng tới một kì Asiad thành công.