TV& VIDEO

ASIAD 18

Công bố 10 sự kiện VH-TT&DL tiêu biểu năm 2014

Công bố 10 sự kiện VH-TT&DL tiêu biểu năm 2014

Sáng 30/12, Bộ VH-TT&DL đã chính thức công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm 2014, do hơn 130 phóng viên đại diện cho 116 cơ quan báo chí bình chọn.