TV& VIDEO

Athens

Trải nghiệm Athens với... người vô gia cư

Trải nghiệm Athens với... người vô gia cư

Những người vô gia cư của Athens sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch? Đây hoàn toàn là một ý tưởng đã trở thành hiện thực tại Thủ đô Athens của Hy Lạp.