TV& VIDEO

âu thuyền Thọ Quang

Đà Nẵng xử lý ô nhiễm ở âu thuyền Thọ Quang

Đà Nẵng xử lý ô nhiễm ở âu thuyền Thọ Quang

VTV.vn - Trước tình hình ô nhiễm nghiêm trọng tại âu thuyền Thọ Quang, TP. Đà Nẵng triển khai các biện pháp nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây.