TV& VIDEO

Ba Lan

“Việt Nam sẵn sàng cân bằng cán cân thương mại với Ba Lan”

“Việt Nam sẵn sàng cân bằng cán cân thương mại với Ba Lan”

VTV.vn - Việt Nam sẵn sàng cân bằng cán cân thương mại với Ba Lan theo đề nghị của Tổng thống Andrzej Duda.