TV& VIDEO

Ba Lan

Đoàn May Lodz kỷ niệm 28 năm ngày sang Ba Lan làm việc

Đoàn May Lodz kỷ niệm 28 năm ngày sang Ba Lan làm việc

VTV.vn - Tại Warszawa, Ba Lan, Ban liên lạc đoàn May Lodz vừa tổ chức kỷ niệm 28 năm sang Ba Lan làm việc.