TV& VIDEO

bà Tôn Nữ Thị Ninh

Dấu ấn 2016 khắc họa bức tranh Việt Nam và thế giới trong 1 năm qua

Dấu ấn 2016 khắc họa bức tranh Việt Nam và thế giới trong 1 năm qua

VTV.vn - Chương trình Dấu ấn 2016 đã mang đến những góc nhìn, những phân tích, bình luận về các vấn đề, sự kiện nổi bật ở Việt Nam và trên thế giới trong năm qua.