TV& VIDEO

Bắc Phi

Hải quân Italy cứu hàng nghìn người nhập cư trái phép

Hải quân Italy cứu hàng nghìn người nhập cư trái phép

2.700 người nhập cư trái phép đã được hải quân Italy cứu trong những ngày cuối tuần qua.