bác sĩ chuyên khoa

Phong hàm giáo sư cho bác sĩ Daniel Trương

Phong hàm giáo sư cho bác sĩ Daniel Trương

VTV.vn - Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM đã tổ chức Lễ phong hàm Giáo sư danh dự cho bác sĩ Daniel Trương, Chủ tịch của Hội Quốc Tế về Hội Chứng Parkinson và các bệnh có liên quan.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive