TV& VIDEO

Bắc Trà My

Quảng Nam: Di dời người dân vùng sạt lở Bắc Trà My

Quảng Nam: Di dời người dân vùng sạt lở Bắc Trà My

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Nam, để tránh nguy cơ sạt lở và núi đè, chính quyền huyện Bắc Trà My đã vận động đưa các hộ dân về trú tạm tại các trường học và một số lán trại.