TV& VIDEO

bạch kim

Ngắm hình ảnh "lột xác" khác lạ của top 7 Project Runway Vietnam 2014

Ngắm hình ảnh "lột xác" khác lạ của top 7 Project Runway Vietnam 2014

Cùng nhìn lại những gương mặt của top 7 Project Runway Vietnam 2014 sau quá trình "lột xác" bất ngờ trong thử thách thứ 5 của chương trình.