TV& VIDEO

bãi gửi xe

Oxfam tiết lộ "thói quen" của các ngân hàng lớn châu Âu tại "thiên đường thuế"

Oxfam tiết lộ "thói quen" của các ngân hàng lớn châu Âu tại "thiên đường thuế"

VTV.vn - 20 ngân hàng lớn nhất Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã âm thầm kê khai 25% lợi nhuận trong năm 2015 tại các quốc gia được coi là "thiên đường thuế".