TV& VIDEO

bài ngoại

Xu hướng bài ngoại bao trùm thế giới 2016

Xu hướng bài ngoại bao trùm thế giới 2016

VTV.vn - Xu hướng bài ngoại đã len lỏi vào các biến động chính trị nổi bật của thế giới trong năm qua.