TV& VIDEO

bài tập thể dục

Zumba - Bộ môn đang thịnh trong giới trẻ

Zumba - Bộ môn đang thịnh trong giới trẻ

VTV.vn - Là một bộ môn bản quyền từ tổ chức Zumba Fitness quốc tế tại Mỹ, Zumba đã có mặt trên 180 nước, lôi cuốn 15 triệu người tham gia tập luyện mỗi ngày.