TV& VIDEO

CĐ năm 2017

Bộ GD&ĐT trình 5 phương án xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2017

Bộ GD&ĐT trình 5 phương án xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2017

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra lấy ý kiến về các phương thức xét tuyển Đại học, Cao đẳng trong năm 2017.