TV& VIDEO

bãi trông giữ xe

TP.HCM quản lý các bãi trông giữ xe đủ điều kiện

TP.HCM quản lý các bãi trông giữ xe đủ điều kiện

VTV.vn - TP.HCM sẽ không dẹp hết tất cả các bãi trông giữ xe mà sẽ đưa vào quản lý các bãi đủ điều kiện.