TV& VIDEO

bán bảo hiểm

Tìm giải pháp nâng tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình

Tìm giải pháp nâng tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình

VTV.vn - Một số tỉnh, thành phố đã đưa mục tiêu này vào nghị quyết, thi đua và xét tiêu chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, các bên liên quan cũng cần có trách nhiệm trong vấn đề này