TV& VIDEO

Ban Bí thư

Ban Bí thư thi hành kỷ luật 2 cán bộ vi phạm nghiêm trọng

Ban Bí thư thi hành kỷ luật 2 cán bộ vi phạm nghiêm trọng

VTV.vn - Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã xem xét và quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang và ông Nguyễn Anh Dũng.