TV& VIDEO

Ban Bí thư

Ban Bí thư quyết định cách chức Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh

Ban Bí thư quyết định cách chức Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh

VTV.vn - Ban Bí thư quyết định kỷ luật đồng chí Lê Phước Thanh bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.