TV& VIDEO

ban bố tình trạng khẩn cấp

Giá rét kỷ lục tại miền Đông nước Mỹ

Giá rét kỷ lục tại miền Đông nước Mỹ

VTV.vn - Người dân ở miền Đông nước Mỹ đang trải qua những ngày đầu năm mới 2018 trong cái rét tê người.