TV& VIDEO

Ban cán sự Đảng

Phòng chống tham nhũng trở thành xu thế của toàn xã hội

Phòng chống tham nhũng trở thành xu thế của toàn xã hội

VTV.vn - Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, thành một xu thế, không ai có thể đứng ngoài cuộc.