TV& VIDEO

Ban cán sự Đảng

Ngày làm việc thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương

Ngày làm việc thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương

VTV.vn - Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng ngày 04/10/2017 tại Thủ đô Hà Nội.