Ban cán sự Đảng

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị cảnh cáo, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự Đảng

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị cảnh cáo, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự Đảng

VTV.vn - Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị xác định đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước.