TV& VIDEO

Ban cán sự Đảng

Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ phải tiến hành tự phê bình một cách nghiêm túc

Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ phải tiến hành tự phê bình một cách nghiêm túc

VTV.vn - Tập thể và từng thành viên trong Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ phải nhìn thẳng vào những mặt ưu điểm, khuyết điểm, tiến hành tự phê bình một cách nghiêm túc.