TV& VIDEO

ban chấp hành đảng bộ

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa vụ “bổ nhiệm thần tốc”

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa vụ “bổ nhiệm thần tốc”

VTV.vn - Ông Ngô Văn Tuấn được xác định có vi phạm liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.