TV& VIDEO

ban chấp hành đảng bộ

Hai Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo

Hai Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo

VTV.vn - 2 Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo là ông Trần Đình Hồng - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và ông Trần Thanh Vân - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.