TV& VIDEO

Ban chỉ đạo 389 quốc gia

Quảng Nam: Khó xác định sâm Ngọc Linh thật, giả trên thị trường

Quảng Nam: Khó xác định sâm Ngọc Linh thật, giả trên thị trường

VTV.vn - Giá trị của sâm Ngọc Linh khá cao nên kẻ gian dùng nhiều thủ đoạn để trà trộn sâm Ngọc Linh giả và thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng.