TV& VIDEO

bận con

Gia đình "khó 3 đời" ở Nghệ An

Gia đình "khó 3 đời" ở Nghệ An

 Ở vùng quê nghèo xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, gia đình cụ Lê Thị Châu thuộc diện hộ nghèo nhất xóm, nghèo đến độ 3 đời cuộc sống của con cháu cụ vẫn khốn khó.