TV& VIDEO

Bán đảo Triều Tiên

Đội tiền trạm của Triều Tiên đã tới Hàn Quốc

Đội tiền trạm của Triều Tiên đã tới Hàn Quốc

VTV.vn - Đội tiền trạm gồm 7 người đã di chuyển tới Hàn Quốc qua tuyến biên giới trên bộ và dự kiến sẽ làm việc tại đây trong 2 ngày.