TV& VIDEO

Bán đảo Triều Tiên

Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đối thoại trên bán đảo Triều Tiên

Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đối thoại trên bán đảo Triều Tiên

VTV.vn - Việt Nam sẵn sàng có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình an ninh, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.