TV& VIDEO

bản đồ việt nam

Ngôi nhà được xây bằng những chai lọ bỏ đi

Ngôi nhà được xây bằng những chai lọ bỏ đi

VTV.vn - Một phụ nữ ở miền đông El Salvador đã sử dụng những chai lọ bỏ đi để xây ngôi nhà của mình.