TV& VIDEO

Ban giám hiệu

Trường hàng chục tỷ đồng dạy… vài chục học viên

Trường hàng chục tỷ đồng dạy… vài chục học viên

Trường Trung cấp nghề Bạc Liêu đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa vì dù được đầu tư hảng chục tỷ đồng, nhưng chỉ thu hút được vài chục học viên.