TV& VIDEO

bán hàng online

"Kết đôi" online & offline - Xu hướng mới của các nhà bán lẻ

"Kết đôi" online & offline - Xu hướng mới của các nhà bán lẻ

VTV.vn - Kết hợp giữa online & offline là xu hướng bán hàng nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn.