TV& VIDEO

ban hành luật

Chỉ được đầu tư BOT ở các tuyến đường mới

Chỉ được đầu tư BOT ở các tuyến đường mới

VTV.vn - Đối với các dự án đường bộ đầu tư theo hình thức BOT chỉ áp dụng cho các tuyến đường mới để bảo đảm quyền lựa chọn cho người dân.