TV& VIDEO

ban hành luật

Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận chi tiêu tạm thời

Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận chi tiêu tạm thời

VTV.vn - Với tỷ lệ 81 phiếu thuận và 18 phiếu chống, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ kéo dài đến ngày 8/2.