TV& VIDEO

Ban Nội chính trung ương

Đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật

Đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.