TV& VIDEO

Ban Nội chính trung ương

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

VTV.vn - Chiều 20/12, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Nội chính Trung ương đã thông báo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.