TV& VIDEO

Ban Nội chính trung ương

Sẽ có cơ chế bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực

Sẽ có cơ chế bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực

VTV.vn - Hôm nay (7/7), Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.