TV& VIDEO

bản quyền phát sóng

Facebook, Amazon và Netflix đại chiến vì bản quyền Ngoại hạng Anh

Facebook, Amazon và Netflix đại chiến vì bản quyền Ngoại hạng Anh

VTV.vn - Cuộc chiến bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh ngày một nóng bóng khi Facebook, Amazon và Netflix bắt đầu tham gia đấu giá.