TV& VIDEO

bản quyền

Tràn lan người dùng crack phần mềm bản quyền

Tràn lan người dùng crack phần mềm bản quyền

VTV.vn -Theo thống kê của cơ quan chức năng, cứ 10 người dùng máy tính ở Việt Nam, thì có đến 8 người vi phạm bản quyền phần mềm.