bán trú

Hành trình thực phẩm vào trường học

Hành trình thực phẩm vào trường học

VTV.vn - Công ty cung cấp thực phẩm mua hàng từ các nhà sản xuất và ký kết hợp đồng cung ứng với trường học là con đường phổ biến nhất để thực phẩm đi vào bếp ăn của các trường.