ban Tuyên giáo

Ông Võ Văn Thưởng: Các địa phương cần tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng

Ông Võ Văn Thưởng: Các địa phương cần tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng

VTV.vn - Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý ban tuyên giáo các địa phương cần tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, làm tốt công tác điều tra dư luận xã hội.