TV& VIDEO

bán vàng

Khách hàng đang bị “móc túi” vì thị trường vàng thiếu minh bạch

Khách hàng đang bị “móc túi” vì thị trường vàng thiếu minh bạch

VTV.vn - Nhiều người tiêu dùng Việt Nam hiện nay đang bị móc túi số tiền không nhỏ bởi tình trạng gian lận trên thị trường vàng.