TV& VIDEO

bản vẽ thiết kế

Nhật Bản quy hoạch đô thị như thế nào?

Nhật Bản quy hoạch đô thị như thế nào?

VTV.vn - Việc giải bài toán kiến trúc đô thị không chỉ đơn thuần là giải phóng mặt bằng, mở đường, mở phố mới mà còn là việc bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và xã hội