Bảng Anh

Anh sẽ phát hành tờ 10 Bảng mới

Anh sẽ phát hành tờ 10 Bảng mới

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Anh đã in 1 tỷ tờ 10 Bảng mới và đã công bố hình ảnh tờ 10 Bảng mới vào hôm qua (18/7).