bảng giá đất

Bất hợp lý trong quy định bảng giá đất của TP.HCM

Bất hợp lý trong quy định bảng giá đất của TP.HCM

VTV.vn - Hiện bảng giá đất được đưa ra của TP.HCM thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường.