TV& VIDEO

bằng giả

Những thủ đoạn tinh vi của đường dây làm bằng giả

Những thủ đoạn tinh vi của đường dây làm bằng giả

VTV.vn - Theo các đối tượng, khi làm bằng giả, điều quan trọng nhất là phải làm dấu nổi và dấu chìm sao cho gần giống như thật.