TV& VIDEO

bằng lái xe ô tô

Sẽ có chế tài mạnh với chủ phương tiện chậm đổi bằng lái ô tô

Sẽ có chế tài mạnh với chủ phương tiện chậm đổi bằng lái ô tô

VTV.vn - Sẽ lùi thời hạn thêm một năm, việc chuyển đổi bằng lái xe ô tô bằng giấy sang nhựa tức đến ngày 31/12/2016. Tuy nhiên, việc lùi thời hạn sẽ gắn với chế tài đủ mạnh.