TV& VIDEO

bằng sáng chế

Facebook mở trung tâm đào tạo công nghệ tại Brazil

Facebook mở trung tâm đào tạo công nghệ tại Brazil

VTV.vn - Facebook sẽ xây dựng trung tâm đào tạo công nghệ mới của mình tại Brazil có tên "Hacker Station Sao Paulo".