TV& VIDEO

băng thông rộng

Thành phố thông minh - Xu hướng của tương lai

Thành phố thông minh - Xu hướng của tương lai

VTV.vn - Thành phố thông minh là xu thế phát triển của thành phố trong tương lai và trở thành chiến lược cốt lõi của các thành phố hàng đầu.