TV& VIDEO

bằng tốt nghiệp

Thi THPT Quốc gia: Thu bản chính bằng tốt nghiệp của thí sinh tự do?

Thi THPT Quốc gia: Thu bản chính bằng tốt nghiệp của thí sinh tự do?

VTV.vn - Theo phản ánh của một vài thí sinh tự do, không ít trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP.HCM yêu cầu họ phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT.