Bank of America

Ngân hàng JPMorgan Chase nắm giữ tiền gửi lớn nhất Mỹ

Ngân hàng JPMorgan Chase nắm giữ tiền gửi lớn nhất Mỹ

VTV.vn - Xóa ngôi Bank of America, JPMorgan Chase vừa trở thành vị "vua" của các ngân hàng khi đang nắm giữ lượng tiền gửi lớn nhất nước Mỹ.