TV& VIDEO

bão cát

Bão cát vàng ảnh hưởng tới Nhật Bản

Bão cát vàng ảnh hưởng tới Nhật Bản

VTV.vn - Theo Cơ quan Dự báo thời tiết Nhật Bản, bão cát có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thông trong khu vực do hiện tượng này làm hạn chế tầm nhìn.