TV& VIDEO

báo chí việt nam

Thủ tướng mong muốn báo chí tiếp tục tạo niềm tin cho xã hội

Thủ tướng mong muốn báo chí tiếp tục tạo niềm tin cho xã hội

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng và to lớn, cùng Đảng, Nhà nước xây dựng niềm tin mạnh mẽ hơn trong xã hội.