báo điện tử

Đình bản 3 tháng đối với Báo điện tử Tầm nhìn

Đình bản 3 tháng đối với Báo điện tử Tầm nhìn

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ TT&TT Tđã ký quyết định tạm thời đình bản Báo điện tử Tầm nhìn - tờ báo có cơ quan chủ quản là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong thời gian 3 tháng.