TV& VIDEO

báo giấy

“Hoàng hôn” của báo in hay “bình minh” của truyền thông kỹ thuật số?

“Hoàng hôn” của báo in hay “bình minh” của truyền thông kỹ thuật số?

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ Lao động tại Hoa Kỳ, trong 26 năm qua, 60% lao động trong lĩnh vực báo in tại Mỹ bị mất việc làm. Nhiều tờ báo tên tuổi lớn đã phải đóng cửa.