TV& VIDEO

bạo hành phụ nữ

Phú Yên: Tăng cường kỹ năng mềm, giảm bạo lực phụ nữ

Phú Yên: Tăng cường kỹ năng mềm, giảm bạo lực phụ nữ

VTV.vn - Cứ ba người phụ nữ trên thế giới lại có một người bị đánh đập, bị cưỡng ép tình dục. Riêng ở Việt Nam, có đến 34% phụ nữ bị chồng bạo hành.